Một thùng xe tải dạng hộp chữ nhật có chiều dài 7,5 m, chiều rộng 4m, chiều cao 2 m. Người ta xếp đầy các thùng hàng dạng hìn

Một thùng xe tải dạng hộp chữ nhật có chiều dài 7,5 m, chiều rộng 4m, chiều cao 2 m.
Người ta xếp đầy các thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng chiều rộng =
0,5m và chiều cao 2m. Hỏi thùng xe đó chứa được bao nhiêu thùng hàng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới