Một thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 18dm , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài , chiều cao 48cm . Người ta xếp các hộp bánh hì

Một thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 18dm , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài , chiều cao 48cm . Người ta xếp các hộp bánh hình lập phương có cạnh 6cm . Hỏi nếu xếp số hộp bánh vào 75% thùng bánh đó thì có thể xếp được bao nhiêu hộp bánh?
Viết một bình luận