Một thùng tôn không nắp có chiều dài 1,5 m ; chiều rộng 1m và chiều cao 0,8 m. a, Tính diện tích tôn làm thùng b,Tính thể tíc

Một thùng tôn không nắp có chiều dài 1,5 m ; chiều rộng 1m và chiều cao 0,8 m.
a, Tính diện tích tôn làm thùng
b,Tính thể tích thùng tôn đó
Nhanh nha mik cần gấp
Ai xong trước nhanh nhất thì mình cho hay nhất

2 bình luận về “Một thùng tôn không nắp có chiều dài 1,5 m ; chiều rộng 1m và chiều cao 0,8 m. a, Tính diện tích tôn làm thùng b,Tính thể tíc”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)Diện tích làm tôn là:
          $(1,5+1)×2×0,8+1,5×1=5,5(m²)$
  b)Thể tích thùng tôn là:
          $1,5×1×0,8=1,2(m³)$
              $Đ/s…$

  Trả lời
 2. Đáp án+Lời giải và giải thích chi tiết:
       Diện tích xung quanh của cái thùng tôn đó là:
               ( 1,5 + 1 ) × 2 × 0,8 = 4 ( m² )
       Diện tích của đáy thùng đó là :
               1,5 × 1 = 1,5 ( m² )
   a) Diện tích tôn làm thùng là:
              4 + 1,5 = 5,5 ( m² )
   b) Thể tích thùng tôn đó là :
              1,5 × 1 × 0,8 = 1,2 ( m³ )
                                    Đáp số : a) 5,5 m²
                                                   b) 1,2 m³

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới