một trại chăn nuôi có 2500 con gà. trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 560 con. hỏi tỉ số phần trăm của số gà mái số

một trại chăn nuôi có 2500 con gà. trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 560 con. hỏi tỉ số phần trăm của số gà mái số với số gà trong trại chăn nuôi đó là bao nhiêu?

1 bình luận về “một trại chăn nuôi có 2500 con gà. trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 560 con. hỏi tỉ số phần trăm của số gà mái số”

 1. Số gà mái là : 
  (2500 + 560) : 2 = 1530 (con)
  Số gà trống là : 
  1530 – 560 = 970 (con)
  Tỉ số phần trăm số gà mái với số gà trống là : 
  1530 : 970 xx 100% = 1,57731… = 157,73%
  Đáp số : 157,73%
  @Christian

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới