Một trường học có 492 học sinh nam, chiếm 48% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường đó

Một trường học có 492 học sinh nam, chiếm 48% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường đó

2 bình luận về “Một trường học có 492 học sinh nam, chiếm 48% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường đó”

 1. $\color{blue}{\text{@hwajin}}$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số học sinh của trường đó là:
   492 : 48 × 100 = 1025 (học sinh)
  Trường đó có số học sinh nữ là:
    1025 – 492 = 533 (học sinh)
                   Đáp số : 533 học sinh nữ.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh của trường đó là:
               492 × 100 : 48 = 1025 (học sinh)
  Số học sinh nữ của trường đó là:
              1025 – 492 = 533 (học sinh nữ)
                                 Đáp số: 533 học sinh nữ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới