Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

2 bình luận về “Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1% số cây là:  
  1200 : 100 = 12 (cây)
  5% số cây là:
  12 x 5 = 60 (cây)
  10% số cây là:
  12 x 10 = 120 (cây)
  20% số cây là:
  12 x 20 = 240 (cây)
  25% số cây là:
  1200 : 4 = 300 (cây).
  vậy :
  5% số cây trong vườn là : 60 cây
  10% số cây trong vườn là : 120 cây
  20% số cây trong vườn là : 240 cây
  25% số cây trong vườn là : 300 cây
  $\text{#leha112}$

  Trả lời
 2. $\text{1%}$ số cây là:  
  $1200 : 100 = 12^{}$ ( cây )
  $\text{5%}$ số cây là:
  $12 × 5 = 60^{}$ ( cây )
  $\text{10%}$ số cây là:
  $12 × 10 = 120^{}$ ( cây )
  $\text{20%}$ số cây là:
  $12 × 20 = 240^{}$ ( cây )
  $\text{25%}$ số cây là:
  $1200 : 4 = 300^{}$ ( cây )
  Đáp số:…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới