Một vườn trường hình tam giác ABC vuông ở A. Cạnh AB=60m, cạnh BC=100m. Nhà trường dành một phần đất trong vườn trường dạng h

Một vườn trường hình tam giác ABC vuông ở A. Cạnh AB=60m, cạnh BC=100m. Nhà trường dành một phần đất trong vườn trường dạng hình thang đáy lớn là BC và chiều cao là 30m để ươm cây. Tính diện tích đất còn lại.Viết một bình luận

Câu hỏi mới