Mua 12 chiếc bút chì phải trả 54 000 đồng. Mua 5 chiếc bút chì như vậy phải trả số tiền là bao nhiêu?

Mua 12 chiếc bút chì phải trả 54 000 đồng. Mua 5 chiếc bút chì như vậy phải trả số tiền là bao nhiêu?

2 bình luận về “Mua 12 chiếc bút chì phải trả 54 000 đồng. Mua 5 chiếc bút chì như vậy phải trả số tiền là bao nhiêu?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  1 chiếc bút chì có giá tiền là
  54 000 : 12 = 4500 ( đồng )
  5 chiếc bút có giá tiền là
  4500 x 5 = 22 500 ( đồng )
                   Đ/s : 22 500 đồng
  $#Toán$

  Trả lời
 2. Mua 1 cái bút chì hết số tiền là :
  54000 ÷ 12 = 4500 (đ)
  Mua 5 cái bút hết số tiền là :
  4500 × 5 = 22500 (đ)
  Đáp số : 22500 đ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới