Mua 3 cái bút và 5 quyển vở hết tất cả 33 500 đồng. Mua 6 cái bút và 3 quyển vở cùng loại hết 42 000 đồng. Tính giá tiền 1 cá

Mua 3 cái bút và 5 quyển vở hết tất cả 33 500 đồng. Mua 6 cái bút và 3 quyển vở cùng loại hết 42 000 đồng. Tính giá tiền 1 cái bút và 1 quyển vở.Viết một bình luận

Câu hỏi mới