Mua một bánh là 45000 hỏi vẽ bán với giá bao nhiêu phải là 20% là vốn

Mua một bánh là 45000 hỏi vẽ bán với giá bao nhiêu phải là 20% là vốn

2 bình luận về “Mua một bánh là 45000 hỏi vẽ bán với giá bao nhiêu phải là 20% là vốn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  100%-20%=80%
  $\text{Vẽ bán với giá số phải  trả là:}$
  45000:80×100=56250(đồng)
  Đ/s….

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới