mười bảy đơn vị ba mươi mốt phần nghìn viết dưới dạng số thập phân

mười bảy đơn vị ba mươi mốt phần nghìn viết dưới dạng số thập phân

2 bình luận về “mười bảy đơn vị ba mươi mốt phần nghìn viết dưới dạng số thập phân”

 1. Giải đáp:17,0031
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  mười bảy đơn vị ba mươi mốt phần nghìn viết dưới dạng số thập phân là :
  17,0031
  Có :17 ở hàng đơn vị
  31 ở hàng phần nghìn
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời

Viết một bình luận