muốn làm một hộp chữ nhật có chu vi là 21,4 Cm dài hơn rộng 1,7 cm và gấp đôi chiều cao người ta phải dùng miếng bìa có diện

muốn làm một hộp chữ nhật có chu vi là 21,4 Cm dài hơn rộng 1,7 cm và gấp đôi chiều cao người ta phải dùng miếng bìa có diện tích bao nhiêu không tính mép dáng

2 bình luận về “muốn làm một hộp chữ nhật có chu vi là 21,4 Cm dài hơn rộng 1,7 cm và gấp đôi chiều cao người ta phải dùng miếng bìa có diện”

 1. $\text{Nửa chu vi hình hộp chữ nhật là: }$
  $\text{21,4 : 2 = 10,7 (cm)}$
  $\text{Chiều dài hình hộp chữ nhật là:}$
  $\text{(10,7 + 1,7) : 2 = 6,2 (cm)}$
  $\text{Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:}$
  $\text{10,7 – 6,2 = 4,5 (cm)}$
  $\text{Chiều cao hình hộp chữ nhật là:}$
  $\text{6,2 : 2 = 3,1 (cm)}$
  $\text{Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:}$
  21,4 xx 3,1 $\text{ = 66,34 (cm²)}$
  $\text{Người ta phải dùng miếng bìa có diện tích là:}$
  66,34 + 2 xx 6,2 xx 3,1 $\text{ = 122,14 (cm²)}$
  $\text{Đáp số: 122,14cm²}$
  $\text{#Chúc bạn học tốt!}$
  $\text{#KL0112}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của hình hộp chữ nhật muốn làm đó là:
  21,4:2=10,7 (cm)
  Chiều dài hình hộp chữ nhật muốn làm đó là:
  (10,7+1,7):2=6,2 (cm)
  Chiều rộng hình hộp chữ nhật muốn làm đó là:
  10,7-6,2=4,5 (cm)
  Chiều cao hình hộp chữ nhật muốn làm đó là:
  6,2:2=3,1 (cm)
  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật muốn làm đó là:
  21,4×3,1=66,34 (cm²)
  Diện tích miếng bìa phải dùng để làm hình hộp chữ nhật đó là:
  66,34+(6,2×4,5)×2=122,14 (cm²)
  Đáp số: 122,14cm²
  #N_g

  Trả lời

Viết một bình luận