Muốn làm thùng bằng tôn không có nắp dạng hình lập phương có cạnh 1,8m thì điện tích tôn phải dùng là bao nhiêu

Muốn làm thùng bằng tôn không có nắp dạng hình lập phương có cạnh 1,8m thì điện tích tôn phải dùng là bao nhiêu

2 bình luận về “Muốn làm thùng bằng tôn không có nắp dạng hình lập phương có cạnh 1,8m thì điện tích tôn phải dùng là bao nhiêu”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì thùng tôn dạng hình lập phương có 6 mặt, do thùng không có nắp nên diện tích tôn cần làm thùng là diện tích của 5 mặt.
  Diện tích tôn cần dùng là:
  2,8 xx 2,8 × 5 = 16, 2 (m^2)
  Đ/s: 16,2 m ^2

  Trả lời

Viết một bình luận