muốn tính đường kính , bán kính hình tròn khi biết chu vi thì làm sao ạ

muốn tính đường kính , bán kính hình tròn khi biết chu vi thì làm sao ạ

2 bình luận về “muốn tính đường kính , bán kính hình tròn khi biết chu vi thì làm sao ạ”

 1. * Kí hiệu:
  d : Đường kính;
  r : Bán kính;
  C : Chu vi.
  Công thức tính chu vi hình tròn:
  +) C = d × 3,14
  +) C = r × 2 × 3,14
  ⇒ Muốn tính đường kính hình tròn khi biết chu vi ta lấy chu vi hình tròn chia 3,14
  ( d = C  :  3,14 )
  ⇒ Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta lấy chu vi hình  tròn chia 3,14 chia 2
  ( r = C  :  3,14  :  2 )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới