năm nay an 12 tuổi. một hôm bạn ấy hỏi dì và dì trả lời dì sẽ 62 tuổi khi cháu bằng tuổi dì bây giờ. dì an bao nhiêu tuổi

năm nay an 12 tuổi. một hôm bạn ấy hỏi dì và dì trả lời dì sẽ 62 tuổi khi cháu bằng tuổi dì bây giờ. dì an bao nhiêu tuổi

2 bình luận về “năm nay an 12 tuổi. một hôm bạn ấy hỏi dì và dì trả lời dì sẽ 62 tuổi khi cháu bằng tuổi dì bây giờ. dì an bao nhiêu tuổi”

Viết một bình luận