Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật 10% ,giảm chiều rộng đi 20% thì thể tích của hình hộp chữ nhật tăng 32% thì chiều cao ph

Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật 10% ,giảm chiều rộng đi 20% thì thể tích của hình hộp chữ nhật tăng 32% thì chiều cao phải tăng bao nhiêu phần trăm?
Các bạn giúp mình với!Viết một bình luận

Câu hỏi mới