nếu tăng số đo độ dài 15% và tăng số đo chiều rộng của 1 hình chữ nhật 20% thì diện tích hình đó sẽ tăng lên bao nhiêu phần t

nếu tăng số đo độ dài 15% và tăng số đo chiều rộng của 1 hình chữ nhật 20% thì diện tích hình đó sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm?
nhanh nha mik cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới