ngày 1/1/2023 là chủ nhật . hỏi ngày 31/12/2023 là thứ mấy ?

ngày 1/1/2023 là chủ nhật . hỏi ngày 31/12/2023 là thứ mấy ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới