người ta 800000 nghìn đồng tiền vốn mua gạo. Sau khi bán hết số gạo đó thu được 980000 đồng. a, Hỏi người đó lãi bao nhiêu ph

người ta 800000 nghìn đồng tiền vốn mua gạo. Sau khi bán hết số gạo đó thu được 980000 đồng.
a, Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm
b, Tỉ số phần trăm của tiền thu được sau khi bán và tiền vốn mua gạo là bao nhiêu ?

2 bình luận về “người ta 800000 nghìn đồng tiền vốn mua gạo. Sau khi bán hết số gạo đó thu được 980000 đồng. a, Hỏi người đó lãi bao nhiêu ph”

 1. a) Số tiền lãi sau khi bán hết số gạo là:
  980000-800000=180000 (đồng)
  Người đó lãi số phần trăm là:
  180000:800000×100%=22,5%
  b) Tỉ số phần trăm của tiền thu được sau khi bán và tiền vốn mua gạo là:
  980000:800000×100%=12,25%
  Đáp số: a) 22,5%
                b) 12,25%

  Trả lời
 2. người đó lãi số phần trăm là
  (980000-800000):800000=0,225=22,5%
  Tỉ số phần trăm của tiền thu được sau khi bán và tiền vốn mua gạo là 
   980000:800000=1,225=122,5%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới