Người ta đào một cái ao hình hộp chữ nhật có kích thước lòng bể là:chiều dài 2m,chiều rộng 5m,sâu 1,2m lấy đất đó đắp lên nền

Người ta đào một cái ao hình hộp chữ nhật có kích thước lòng bể là:chiều dài 2m,chiều rộng 5m,sâu 1,2m lấy đất đó đắp lên nền nhà có chiều dài 15m,chiều rộng 5m.Hỏi nền nhà đó cao bao nhiêu mét?Viết một bình luận