Người ta dùng kính để làm một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật dài 10 dm rộng 0,5 m cao 0,6 m tính diện tích kính cầ

Người ta dùng kính để làm một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật dài 10 dm rộng 0,5 m cao 0,6 m tính diện tích kính cần dùng để làm hồ cá đó hồ không có nắp b tính thể tích của hồ nuôi cá

2 bình luận về “Người ta dùng kính để làm một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật dài 10 dm rộng 0,5 m cao 0,6 m tính diện tích kính cầ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. Đổi 10dm=1m
  Diện tích xung quanh cái hồ đó là:
  (1+0,5)xx2xx0,6=1,8(m^2)
  Diện tích mặt đáy cái hồ đó là:
  1xx0,5=0,5(m^2)
  Diện tích kính cần dùng để làm cái hồ đó là:
  1,8+0,5=2,3(m^2)
  b. Thể tích của hồ nuôi cá là:
  1xx0,5xx0,6=0,3(m^3)
  Đáp số: a.2,3m^2
                b.0,3m^3
  $\textit{#mle đz}$
  Chúc bn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 10 dm = 1 m
  a) Diện tích xung quanh cái bể là:
  ( 1 + 0,5 ) x 2 x 0,6 = 1,8 ( m^2 )
  Diện tích mặt đáy của cái bể là:
  1 x 0,5 = 0,5 ( m^2 )
  Diện tích kính cần dùng để làm cái bể là:
  1,8 + 0,5 = 2,3 ( m^2 )
  b) Thể tích của bể nuôi cá là:
  1 x 0,5 x 0,6 = 0,3 ( m^3 )
  Đáp số: a) 2,3 m^2
               b) 0,3 m^3
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới