người ta xếp các hình lập phương 1dm3 vào một cái hộp có hình dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,6m chiều rộng 1/2m, chiều

người ta xếp các hình lập phương 1dm3 vào một cái hộp có hình dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,6m chiều rộng 1/2m, chiều cao 0,4m. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó? mình cần gấpppppViết một bình luận

Câu hỏi mới