Người ta xếp một số hình lập phương nhỏ có cạnh là 1cm để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294cm². Vậy

Người ta xếp một số hình lập phương nhỏ có cạnh là 1cm để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294cm². Vậy thể tích hình lập phương lớn xếp được là :
A. 343cm³
B. 49cm²
C. 343cm²
D. 343 hình
Viết một bình luận