người ta là một hộp gỗ hình lập phương có độ dài mỗi cạnh bằng 45cm cứ mỗi mét vuông gỗ có giá 50 0000 Đồng .hỏi người ta

người ta là một hộp gỗ hình lập phương có độ dài mỗi cạnh bằng 45cm cứ mỗi mét vuông gỗ có giá 50 0000 Đồng .hỏi người ta làm hộp gỗ hết bao nhiêu tiền biết tiền công đóng hộp là 100.000 đồngViết một bình luận

Câu hỏi mới