Người ta làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm , chiều rộng 16 cm chiều cao 12 cm Tính diện tích

Người ta làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm , chiều rộng 16 cm chiều cao 12 cm Tính diện tích hộp đó
nhanhhhhhhhhhViết một bình luận

Câu hỏi mới