người ta lấy ra 3/4 lượng gạo trong một bao gạo được 36kg .Hỏi nếu lấy ra 4/5 lượng gạo trong bao đó thì được bao nhiêu ki lô

người ta lấy ra 3/4 lượng gạo trong một bao gạo được 36kg .Hỏi nếu lấy ra 4/5 lượng gạo trong bao đó thì được bao nhiêu ki lô gam gạoViết một bình luận

Câu hỏi mới