Người ta muốn sơn mặt ngoài của một chiếc tử kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 40cm chiều cao 80cm. Tính d

Người ta muốn sơn mặt ngoài của một chiếc tử kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 40cm chiều cao 80cm. Tính diện tích phần sơn ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới