Người ta sơn cả trong lẫn ngoài một hình lập phương có cạnh 7dm. Hỏi diện tích phải sơn là bao nhiêu giúp zứi ạ

Người ta sơn cả trong lẫn ngoài một hình lập phương có cạnh 7dm. Hỏi diện tích phải sơn là bao nhiêu
giúp zứi ạViết một bình luận

Câu hỏi mới