Nguời ta sơn tường và trần nhà một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật dài 9m, rộng 5m và cao 4m. Tính diện tích cần quét sơn, b

Nguời ta sơn tường và trần nhà một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật dài 9m, rộng 5m và cao 4m. Tính diện tích cần quét sơn, biết diện tích các cửa là 24,5m2.
– cú t:)) –Viết một bình luận

Câu hỏi mới