Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m chiều rộng ngắn hơn chiều dài 50 m a Tính diện tích t

Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m chiều rộng ngắn hơn chiều dài 50 m a Tính diện tích thửa ruộng đó B Biết rằng trung bình cứ 10 m² thu hoạch được 50 kg thóc hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

2 bình luận về “Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m chiều rộng ngắn hơn chiều dài 50 m a Tính diện tích t”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi  thửa ruộng hình chữ nhật là:
  300:2=150(m)
  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:
  (150-50):2=50(m)
  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
  150-50=100(m)
  a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
  100xx50=5000(m^2)
  b) Thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:
  5000:10xx50=25000(kg)=250 tạ
  Đáp số: a) 5000 \ m^2 ; b) 250 tạ thóc
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của thửa ruộng là :
  300 : 2 = 150 (m)
  Chiều rộng của thửa ruộng là :
  (150 – 50) : 2 = 50 (m)
  Chiều dài của thửa ruộng là :
  150 – 50 = 100 (m)
  a) Diện tích của thửa ruộng là :
  100 xx 50 = 5000 (m^2)
  b) Số thóc thu hoạch được là :
  5000 : 10 xx 50 = 25000 (kg) = 250 tạ
  Đáp số : a) 5000 m^2; b) 250 tạ thóc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới