Người thợ định sơn một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Tính d

Người thợ định sơn một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Tính diện tích cần sơn là bao nhiêu (sơn mặt ngoài của thùng

2 bình luận về “Người thợ định sơn một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Tính d”

 1. Giải đáp:4,26m2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 1,5 + 0,6 ) x 2 = 4,2 ( m )
  Đổi 8dm = 0,8m
  Diện tích xung quanh là :
  4,2 x 0,8 = 3,36 ( m )
  Diện tích cần sơn là :
  3,36 + ( 1,5 x 0,6 ) = 4,26 ( m² )
  Đáp số : 4,26 m²
   

  Trả lời
 2. Em tham khảo nhé.
  Giải đáp: 4,26 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 8dm = 0,8 m
  Chu vi mặt đáy cái thùng là :
      ( 1,5 + 0,6 ) x 2 = 4,2 ( m )
  Diện tích xung quanh thùng là :
      4,2 x 0,8 = 3,36 ( m2 )
  Diện tích mặt đáy thùng là :
      1,5 x 0,6 = 0,9 ( m2 )
  Diện tích để sơn cái thùng là :
      3,36 + 0,9 = 4,26 m2 )
                    Đ/S: 4,26 m2 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới