nhà bác Nga có một mảnh vườn hình thang có đáy lớn là 24,6 m đáy bé dài 18,4 m chiều cao là 6 m a Tính diện tích mảnh vườn đó

nhà bác Nga có một mảnh vườn hình thang có đáy lớn là 24,6 m đáy bé dài 18,4 m chiều cao là 6 m a Tính diện tích mảnh vườn đó B trên mảnh vườn đó của bác Nga trồng bí xanh cứ 10 m² thu hoạch được 50 kg bí xanh tính số kg bí xanh thu được trên mảnh vườn đó xe hiện nay bé sẽ được bán với giá 12.000 kg Nếu bác Nga bán hết số bi xanh trên thì bác thu được tất cả bao nhiêu tiền mở ngoặc biết rằng trong quá trình bảo quản thì có 10 kg bí xanh bị hỏng

2 bình luận về “nhà bác Nga có một mảnh vườn hình thang có đáy lớn là 24,6 m đáy bé dài 18,4 m chiều cao là 6 m a Tính diện tích mảnh vườn đó”

 1. Giải đáp: nếu sai thfi rộng lượng cho mik 5 sao nhá
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải 
  diện tích mảnh vườn là:
  (24,6+28,4)*6:2=129(m2)
  số kg bí xanh thu hoạch được là:
  129:10*50=645(kg)
  số tiền bác Nga thu được là:
  (645-10)*12000=7620000(đồng)
                  Đáp số:a)129m2
                              b)7620000đồng

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Diện tích mảnh vườn hình thang là:
    (24,6+18,4)*6/2=129(m2)
  b, số bí xanh mà bác Nga thu hoạch được là:
    (129:10*50)-10=635(kg)
  bác Nga bán hết số bí xanh sẽ thu được số tiền là
    635*12.000=7.620.000( đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận