Nhà bác Tư dự định trồng 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số cây dừa chưa trồng. Hỏi bác Tư đã trồng bao nhiêu cây dừa?

Nhà bác Tư dự định trồng 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số cây dừa chưa trồng. Hỏi bác Tư đã trồng bao nhiêu cây dừa?

2 bình luận về “Nhà bác Tư dự định trồng 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số cây dừa chưa trồng. Hỏi bác Tư đã trồng bao nhiêu cây dừa?”

 1. Giải đáp:
  40 cây dừa.
  Gỉai thích các bước giải:
  Bài giải
  Số cây dừa Bác Tư chưa trồng là:
  45:9×1=5 (cây dừa)
  Số cây dừa Bác Tư đã trồng là:
  45-5=40 (cây dừa)
  Đáp số:40 cây dừa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới