Nhi mua 4,5m vải hoa và 1,5m lụa hết 99.000 đồng. Vinh mua 1,5m vải hoa và 4,5m lụa hết 153.000 đồng . Tính giá tiền mỗi mét

Nhi mua 4,5m vải hoa và 1,5m lụa hết 99.000 đồng. Vinh mua 1,5m vải hoa và 4,5m lụa hết 153.000 đồng . Tính giá tiền mỗi mét vải hoa, mỗi mét lụa nha



Viết một bình luận

Câu hỏi mới