Nước biển chứa 2,5% muối, và mỗi lít nước biển cân nặng 1,026 kg. Hỏi phải cần làm bay hơi bao nhiêu lít nước biển để nhận đ

Nước biển chứa 2,5% muối, và mỗi lít nước biển cân nặng 1,026 kg. Hỏi phải cần làm bay hơi bao nhiêu lít nước biển để nhận được 513 kg muối?Viết một bình luận

Câu hỏi mới