ở góc của 1 mảnh đất hình vuông, người ta đào 1 ao cá cũng hình vuông. độ dài cạnh của ao cá nhỏ hơn độ dài cạnh của mảnh đất

ở góc của 1 mảnh đất hình vuông, người ta đào 1 ao cá cũng hình vuông. độ dài cạnh của ao cá nhỏ hơn độ dài cạnh của mảnh đất 48m. Sau khi đào ao thả cá xong, diện tích đất còn lại để canh tác là 3168m2. Diện tích của ao cá là ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới