ở một hội chợ số khách vào xem của ba buổi sáng trưa chiều là 9800 người.Số người vào buổi sáng bằng 3/10 tổng số người vào 3

ở một hội chợ số khách vào xem của ba buổi sáng trưa chiều là 9800 người.Số người vào buổi sáng bằng 3/10 tổng số người vào 3 buổi.Số người vào buổi trưa ít hơn số người vào buổi chiều là 48 người. Tính số người vào từng buổi?

2 bình luận về “ở một hội chợ số khách vào xem của ba buổi sáng trưa chiều là 9800 người.Số người vào buổi sáng bằng 3/10 tổng số người vào 3”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số người vào chợ buổi sáng là:
  9800xx3/10=2940 \text{(người)}
  Tổng số người vào chợ buổi trưa và chiều là:
  9800-2940=6860 \text{(người)}
  Số người vào chợ buổi trưa là:
  (6860-48):2=3406 \text{(người)}
  Số người vào chợ buổi chiều là:
  6860-3406=3454 \text{(người)}
  Đáp số: \text{buổi sáng: 2940 người}
                \text{buổi trưa: 3406 người}
                \text{buổi chiều: 3454 người}
  $\textit{#mle đz}$

  Trả lời

Viết một bình luận