ô tô đi 100km hết 15 l xăng . hỏi ô tô đi 25km hết ? l xăng

ô tô đi 100km hết 15 l xăng . hỏi ô tô đi 25km hết ? l xăng

2 bình luận về “ô tô đi 100km hết 15 l xăng . hỏi ô tô đi 25km hết ? l xăng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Mỗi km ô tô đi hết số lít xăng là :
  15 ÷ 100 = 0,15 ( Lít )
  – 25 km ô tô đi hết số lít xăng là :
  0,15 ×25 = 3,75 ( Lít )
  Đáp số : 3,75 lít
  #TrungQuangTQ2010.
  xin hay nhất ạ .

  Trả lời
 2. 1km đi hết số lít xăng là:
  15 : 100 = 0,15 (l)
  25km đi hết số lí xăng là:
  0,15×25=3,75 (l)
  Đáp số: …
  #\color{lightblue}{eriet}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới