Ollie cứ trồng 2 cây cà chua thì lại trồng 3 cây cà rốt. Bạn ấy trồng được 36 cây cà chua. Hỏi bạn ấy trồng đc bao nhiêu cây

Ollie cứ trồng 2 cây cà chua thì lại trồng 3 cây cà rốt. Bạn ấy trồng được 36 cây cà chua. Hỏi bạn ấy trồng đc bao nhiêu cây cà chua và cà rốt?Viết một bình luận

Câu hỏi mới