Ông lão vào rừng hái đc 100kg nấm khô, đây là loại nấm có luợng nuớc chiếm 99% khối lượng. Sau 4 ngày phơi duới nắng, ông thu

Ông lão vào rừng hái đc 100kg nấm khô, đây là loại nấm có luợng nuớc chiếm 99% khối lượng. Sau 4 ngày phơi duới nắng, ông thu đc loại nấm có luợng nuớc đạt 98% khối lượng. Hỏi ông thu đc bao nhiêu kg nấm khô?

2 bình luận về “Ông lão vào rừng hái đc 100kg nấm khô, đây là loại nấm có luợng nuớc chiếm 99% khối lượng. Sau 4 ngày phơi duới nắng, ông thu”

 1. Giải đáp:
  $50 (kg).$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lượng nước trong nấm ban đầu:
  $100:100 \times 99 = 99 (kg)$
  Lượng không chứa nước trong nấm ban đầu:
  $100 –  99 = 1 (kg)$
  Sau $4$ ngày phơi nắng, lượng bay hơi là lượng nước, còn lượng không chứa nước được giữ nguyên
  Sau $4$ ngày phơi nắng, lượng không chứa nước chiếm số phần trăm là:
  $100\%-98\%=2\%$
  Khối lượng nấm thu được sau khi phơi $4$ ngày:
  $1:2 \times 100 = 50 (kg)$
  Đáp số: $50 (kg).$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   50 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lượng không chứa nước ban đầu là:
  100 × 99% = 1 (kg)
  Sau 4 ngày phơi nắng, lượng bay hơi là lượng nước, còn lượng ko chứa nước vẫn giữ nguyên.
  Sau 4 ngày phơi nắng, lượng không chứa nước có số phần trăm là 100% – 98% = 2%
  Khối lượng nấm thu đc sau 4 ngày:
  1 : 2% = 50 (kg)
  Đáp số: 50 kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới