0,095 km2 =… m2 ? 351 dm2=…. m2 ? Tam giác ABC có diện tích 40 cm2.Chiều cáo AH có độ dài 0,8 dm.Độ dài đ

0,095 km2 =… m2 ?

351 dm2=…. m2 ?

Tam giác ABC có diện tích 40 cm2.Chiều cáo AH có độ dài 0,8 dm.Độ dài đáy BC của tam giác ABC?

1 bình luận về “0,095 km2 =… m2 ? 351 dm2=…. m2 ? Tam giác ABC có diện tích 40 cm2.Chiều cáo AH có độ dài 0,8 dm.Độ dài đ”

 1. 1)
  0,095km^2=0,095xx1 000 000 m^2= 95000m^2
  351dm^2=351/100m^2=3,51m^2
  2) Đề chưa hỏi rõ đơn vị nên tớ sẽ làm 2 đơn vị có nhé!
  Về dm^2:
  Đổi 40cm^2=0,04dm^2
  Độ dài đáy BC của tam giác ABC dài là:
  0,04:0,8xx2=0,1\ (dm^2)
  Đáp số: 0,1dm^2
  Về cm^2
  Đổi 0,8dm=8cm
  Độ dài đáy BC của tam giác ABC dài là”
  40:8xx2=10\ (cm^2)
  Đáp số: 10cm^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới