0,21×740 – 42/20 ÷ 0,25 +21×3

0,21×740 – 42/20 ÷ 0,25 +21×3Viết một bình luận

Câu hỏi mới