0,42km2 = …ha 4800m2= …ha

0,42km2 = …ha

4800m2= …ha

2 bình luận về “0,42km2 = …ha 4800m2= …ha”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,42 km² = 42 ha
  – 1 km² = 100 ha [0,42 × 100]
  4800 m² = 0,48 ha
  – 10000 m² = 1 ha [4800 : 10000]
  @${Bơ}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới