1,2 giờ = giờ. Phút 3 giờ 6 phút = giờ 175 phút = giờ. Phút 1,5 thế kỉ =

1,2 giờ = giờ. Phút

3 giờ 6 phút = giờ

175 phút = giờ. Phút

1,5 thế kỉ = thế kỉ Năm

2 thế kỉ 50 năm = thế kỉ

2/5 thế kỉ = nam

2 bình luận về “1,2 giờ = giờ. Phút 3 giờ 6 phút = giờ 175 phút = giờ. Phút 1,5 thế kỉ =”

 1. @T
  —————–
  text [1,2  giờ  =  1 giờ 12 phút]
  text[3  giờ  6 phút = 3.1 giờ]
  text [175  phút =    2 giờ 55  phút]
  text[1.5 thế kỉ  = 1 thế kỉ 50  năm]
  text [2 thế kỉ 50 năm = 2.5 thế kỉ]
  text [2/5 thế kỉ = 40 năm] 

  Trả lời
 2. \text{1,2 giờ  }                          
  \text{= 1 giờ + 0,2 giờ  }
  \text{= 1 giờ + 12 phút  }
  \text{= 1 giờ  12 phút  }
  \text{3 giờ 6 phút }
  \text{= 3 giờ + 0,1 giờ  }
  \text{= 3,1 giờ  }
  \text{175 phút  }
  \text{= 2 giờ  35 phút  }
  \text{1,5 thế kỉ  }
  \text{= 1 thế kỉ + 0,5 thế kỉ  }
  \text{= 1 thế kỉ + 50 năm  }
  \text{= 1 thế kỉ 50 năm  }
  \text{2 thế kỉ 50 năm  }
  \text{= 2 thế kỉ + 0,5 thế kỉ  }
  \text{= 2,5 thế kỉ  }
  $\text {$\frac{2}{5}$ thế kỉ}$
  $\text{100 năm x $\frac{2}{5}$ thế kỉ}$
  \text{= 40 năm  }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới