1/2 thế kỉ= năm. 27m3 = dm3

1/2 thế kỉ= năm. 27m3 = dm3

2 bình luận về “1/2 thế kỉ= năm. 27m3 = dm3”

 1. 1/2 thế kỉ = 50 năm.
  27m^3 = 27000dm^3
  ____________________________
      * GIẢI THÍCH :
  @ 1 thế kỉ = 100 năm.
  -> 1/2 thế kỉ = 100 xx 1/2 = 50 năm.
  <=> HOẶC : 1/2 = một nửa.
  -> 1/2 thế kỉ = 100 : 2 = 50 năm.
  ____________________________
  @1m^3 = 1000dm^3
  -> 27m^3 = 27 xx 1000 = 27000dm^3

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Ta có :1 thế kỉ =100 năm
  => 1/2 thế kỉ = 100 xx 1/2
                           = 50 năm
  Vậy 1/2 thế kỉ =50 năm.
  $\\$
  Ta có :1m^3 = 1000dm^3
  => 27m^3 = 27 xx 1000
                     = 27000dm^3
  Vậy 27m^3 = 27000dm^3
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận