1.chữ số 2 trong số thập phân sau chỉ: a)97,625: số 2 chỉ ……. b)32,5: số 2 chỉ….. c) 73,25 :số 2

1.chữ số 2 trong số thập phân sau chỉ:

a)97,625: số 2 chỉ …….

b)32,5: số 2 chỉ…..

c) 73,25 :số 2 chỉ…..

2 bình luận về “1.chữ số 2 trong số thập phân sau chỉ: a)97,625: số 2 chỉ ……. b)32,5: số 2 chỉ….. c) 73,25 :số 2”

  1. 1.
    a) 97,625: số 2 chỉ phần trăm, có giá trị: 2/100 = 0,02
    b) 32,5: số 2 chỉ hàng đơn vị
    c) 73,25: số 2 chỉ phần mười, có giá trị: 2/10 = 0,2

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới