1 ĐẶT tính rồi tính 76,19+ 33,67 97,86-34,59 24,6×3,7 83,64: 3,4 2 tìm x X-78,9=8,19<

1 ĐẶT tính rồi tính

76,19+ 33,67

97,86-34,59

24,6×3,7

83,64: 3,4

2 tìm x

X-78,9=8,19

X=

X=

X-75,6=4,12

X=

X=

3 tính bằng cách thuận tiện nhất

3,16×26+74

=

=

4 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 85 m chiều rộng bằng 2/5 chiều dài người ta dùng 80% đó để trồng cây Hỏi diện tích mảnh vườn còn lại bao nhiêu m

2 bình luận về “1 ĐẶT tính rồi tính 76,19+ 33,67 97,86-34,59 24,6×3,7 83,64: 3,4 2 tìm x X-78,9=8,19<”

 1. 76,19+ 33,67=109,86
  97,86-34,59=57,27
  24,6×3,7=5212,7154
  83,64: 3,4=24,6
  2 tìm x
  X-78,9=8,19
  X=8,19+78,9
  X=87,09
  X-75,6=4,12
  X=4,12+75,6
  X=79,72
  3 tính bằng cách thuận tiện nhất
  3,16×26+74
  =82,16+74
  =156,16
  4
  Chiều rộng mảnh vườn là : 85 x 2/5 = 34 ( m )
  Chu vi mảnh vườn là : (34 + 85) x 2 = 238 ( m )
  Diện tích mảnh vườn là : 34 x 85 = 2890 ( m2 )
  Diện tích để trồng trọt là : 2890 x 80 : 100 = 2312 ( m2 )
  Diện tích còn lại của mảnh vườn là : 2890 – 2312 = 578 ( m2 )

  Trả lời
 2. Giải đáp:câu 1: 109,86
                            63 27
                             91,02
                              24,6
  Câu 2
  X -78,9=8,19
  X=8,1+(-78,9)
  X=-70,8
  X-75,6=4 ,12
  X=4,12+(-75,6)
  X=-71,48
  Câu 3
  3,16×26+74
  =3,16×(26+74)
  =3,16×100
  =316
  Câu 4.      Giải
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới