1 giờ 15 phút = 115 phút đúng hay sai ?

1 giờ 15 phút = 115 phút đúng hay sai ?

2 bình luận về “1 giờ 15 phút = 115 phút đúng hay sai ?”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có: 1\ giờ=60 phút
    nên \text{1 giờ 15 phút =75 phút}
    Vậy text(1 giờ 15 phút = 115 phút là sai)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới