1 hình thang có diện tích là 36cm2.Chiều cao bằng 6cm.Tính độ dài mỗi đáy của hình thang biết đáy bé bằng 2/3 đáy lớn

1 hình thang có diện tích là 36cm2.Chiều cao bằng 6cm.Tính độ dài mỗi đáy của hình thang biết đáy bé bằng 2/3 đáy lớnViết một bình luận

Câu hỏi mới