1.Một bạn đã dùng một tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60cm.chiều rộng 40cm để cắt thành các lá cồ.Mỗi lá cờ là m

1.Một bạn đã dùng một tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60cm.chiều rộng 40cm để cắt thành các lá cồ.Mỗi lá cờ là một hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 10cm và 5cm.Hỏi bạn đó đã cắt được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ

2 bình luận về “1.Một bạn đã dùng một tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60cm.chiều rộng 40cm để cắt thành các lá cồ.Mỗi lá cờ là m”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải
  Diện tích tờ giấy mầu đỏ là
  60 x 40 = 2400 ( cm^2 )
  Diện tích lá cờ hình tam giác là
  10 x 5 : 2 = 25 ( cm^2 )
  Số lá cờ bạn đó làm được là
  2400 : 25 = 96 ( lá cờ )
                    Đ/s : 96 lá cờ 
  $# I like maths$

  Trả lời
 2.                       \text{Giải}
  \text{Diện tích tờ giấy là}
  $60 . 40 = 2400 (m^2)$
  \text{Diện tích mỗi lá cờ là}
  $10 . 5 : 2 = 25 (m^2)$
  \text{Cắt được nhiều nhất số là cờ là }
  $2400 : 25 = 96$ $(lá)$
  \text{Đáp số} : $96$ $lá$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới